زاویه سازی فک

زاویه سازی فک با استفاده از روش هایی مثل تزریق ژل از بهترین راهکارها برای بهبود انحنای سطحی یا کانتور صورت می باشد.

این روش غیر تهاجمی تاثیرات جوان کننده بر صورت می گذارد و می تواند تاثیر شگرفی بر زیبایی چهره داشته باشد. ناهنجاری های انحنای فک می تواند به علت کمبود اسکلت، گودی صورت، کوتاه بودن اندازه هندسی فک و … باشد.